Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemeen

fr3sh Online Media zet zich ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op deze webpagina zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van fr3sh Online Media en haar medewerkers. fr3sh Online Media is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden / webpagina's van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden / webpagina's in. fr3sh Online Media mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindiging.

Aansprakelijkheid

fr3sh Online Media sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina's van fr3sh Online Media of met de tijdelijke onmogelijkheid om de webpagina's van fr3sh Online Media te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van webpagina's van fr3sh Online Media is verkregen. U zult fr3sh Online Media en diens werknemers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright

Zonder schriftelijke toestemming van fr3sh Online Media is het niet toegestaan, informatie, nieuwsberichten en/of berichtgevingen, beeldmateriaal en/of foto's die verstrekt worden via pchulpnet.nl en haar subpagina's op enigerlei wijze te verspreiden of op een eigen website te plaatsen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Ontzegging gebruik webpagina's

fr3sh Online Media behoudt zich het recht voor om u de toegang te ontzeggen tot de webpagina's en/of u gebruik te maken van bepaalde diensten die op de webpagina's zijn aangeboden. In aansluiting daarop kan de fr3sh Online Media de toegang tot de webpagina's monitoren.

fr3sh Online Media

Vivaldihof 12
2402 VG
Alphen aan den Rijn
Nederland

T: 0172 - 24 16 77

E:

K.v.K.: 28102624LinkedIn